Обновени и приветливи класни стаи очакват нашите ученици в първия учебен ден

четвъртък 02 декември 2021 - 01:30:00

Ob16 Ob17

Ob2 Ob4

Ob5 Ob6

Ob7 Ob8

Ob9 Ob11

Ob12 Ob13

Ob14 Ob15

Ob1 Ob3

Ob10