Училищен състав


Директор:
 Здравка Симеонова Петрова

Главен Счетоводител: Малина Георгиева Стоянова

Касиер-Домакин: Венета Колева Манова

Старши учители:

Здравка Симеонова Петрова - ПНУП

Милка Василева Тотева - ПНУП

Виктория Минкова Тодорова - История и география, НУП-квалификация

Виолета Стефанова Мичева-Кънчева - Биология и химия

Живка Стефанова Константинова - Бълг. език и история

Анита Маринова Енчевска - Англ. филология, НУП

Елена Найденова Иванова - математика и информатика

Галя Любомирова Матева - ПНУПСтарши възпитатели:


Мариана Добрева Ангелова  - Математика

Добринка Минкова Стефанова - НУП

Помощен персонал:

Маринела Маринова - Чистач                                                                                 

Спаска Цвяткова - Готвач