Училищен състав


Директор:
 Здравка Симеонова Петрова

Главен Счетоводител: Диана Йончева

Касиер-Домакин: Маринела Маринова

Старши учители:

Здравка Симеонова Петрова - ПНУП

Велина Тодорова -  НУП, Химия

Живка Стефанова Константинова - Бълг. език и история

Анита Маринова Енчевска - Англ. филология, НУП

Мариана Ангелова  - Математика

Ваня Цветковска - Биология


учители начален етап:

Илияна Петрова


ГЦОУД:

Елена Шейтанова

Помощен персонал:

Маринела Маринова - Чистач                                                                                 

Спаска Цвяткова - Готвач                                         

Бисер Кожухаров – Огняр