Контакти


Адрес:

5630 с.Орешак, Община Троян

ул. "Кирил и Методий" No 1


Телефони
06952 2557; 06952 2447


Електронна поща: info-1100609@edu.mon.bg