Прием на ученици от I до VII клас


    Необходими документи:    


    1.Молба (по образец от ).


    2.Отпусно удостоверение от първичното училище.