2023-2024

13.09.2023г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за VI клас                                                                                       СВАЛИ