2023-2024

25.09.2023г. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети СВАЛИ
25.09.2023г. График за консултации по учебни предмети в рамките на самоподготовката СВАЛИ
25.09.2023г. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СВАЛИ
25.09.2023г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ СВАЛИ
25.09.2023г. Графици за провеждане на ученическите олимпиади СВАЛИ
25.09.2023г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
25.09.2023г. Заповед форми на обучение СВАЛИ
25.09.2023г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА СВАЛИ
25.09.2023г. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СВАЛИ
25.09.2023г. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
13.09.2023г. Училищен учебен план за VI клас                                                                                       СВАЛИ