Иновативно училище


Математика лесна и интересна

      Математиката е лесна и много интересна и забавна, когато се учи с любознателни деца и добри учители. Един такъв час днес беше реализиран между учениците от първи клас и децата от Подготвителна група на детската градина в с. Орешак. Наред с традиционните забавни задачи г-жа Велина Тодорова презентира с Монтесори числови летви числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях. Децата от градината също поизпитаха нашите ученици.
Реализира се приемственост между двете институции и споделяне на добри практики.[ > ]

Покана

Pok[ > ]

Отново в час по Математика

В час по математика г-жа Тодорова презентира на учениците от първи клас съотношение на количествата с техните символи. Учениците се запознаха с Монтесори числови летви и се научиха как по-лесно да събират и изваждат с тях.

Mt1

Mt2

Mt3

Mt4

Mt5[ > ]

В час по Математика

В два последователни дни учениците от 1 клас затвърдяват знанията си за изучените до момента числа с помощта на Монтесори материалите. Г-жа Тодорова представя ново учебно съдържание за действията "Събиране" и "Изваждане" чрез мънистата. Учениците от 3 клас представят числата до 1000 като сбор на единици от различни редове с Монтесори сметалото.

In1

In2

In3

In4

In5

In6

In7

In8

In9[ > ]

В час по Български език и литература

I1 8

В час по Български език учениците от 3 клас с помощта на г-жа Велина Тодорова актуализираха знанията за частите на речта с Монтесори карти. С тях лесно си припомниха забравеното през ваканцията.


I1 1

.I1 7.

.I1 6.

.I1 5.

.I1 4.[ > ]

Категории новини