Урок по родолюбие

понеделник 13 декември 2021 - 14:45:00

        В “ОУ “Васил Левски” с. Орешак се проведе „Урок по родолюбие” с родолюбеца Искрен Красимиров. Това е един от по-различните, емоционални и иновативни уроци, които провеждаме благодарение на НП “Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул “Библиотеките като образователна среда”.

Актьорът се появи облечен в расо, под което бе скрита четническа униформа. Искрен Красимиров вдъхновено ни представи българските национални герои- Паисий, Софроний, Левски, Ботев, Райна Княгиня.

След този “Урок по родолюбие” сме сигурни, че в сърцата на нашите ученици е посято семето на любов към Родината!

За да бъде и пребъде нашата България навеки!
R1


R2


R3


R4


R5


R6


R7


R8


R9


R10


R11


R12


R13


R14


R15


R15


R17


R18


R19