Отново се срещнахме с детската писателка Милена Димова

вторник 14 декември 2021 - 20:25:00

D1

        В слънчевото време, в двора на училището се състоя втората среща с детската писателка Милена Димова. Срещата е благодарение на НП “Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул “Библиотеките като образователна среда”. Г-жа Димова включи ученици, които заедно създадоха една чудна и незабравима приказка!

До скоро, г-жо Димова! Очакваме следващата среща с нетърпение!

D2D3D4D5D6