Първи Велик урок - опити

четвъртък 23 декември 2021 - 04:30:00

Опити от Първия велик урок в група по Занимания по интереси “Космическо образование с ръководител г-жа Велина Тодорова.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14