Вторият Велик урок

събота 25 декември 2021 - 16:30:00

“Появата на живота” - Вторият велик урок - представя праисторическите периоди от царството на трилобитите до появата на човека. Децата проследяват еволюцията от самото начало БРЗ излишни термини и фактология, поднесена като красива приказка. Учениците осъзнават, че човекът е една малка частица от живота и света и е в началото на своята еволюция.

И всичко е в техните ръце, сърца и ум…

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12