Запознаване с континентите

вторник 28 декември 2021 - 05:25:00

Учениците от групата по занимания по интереси "Космическо образование" се запознаха с континентите на нашата планета Земя. Научиха колко са, кои са имената им, къде е разположението им. За затвърждаване на знанията те ги оцветиха и сами ги откриха на специфичния Монтесори глобус.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7