В час по Български език и литература

I1 8

В час по Български език учениците от 3 клас с помощта на г-жа Велина Тодорова актуализираха знанията за частите на речта с Монтесори карти. С тях лесно си припомниха забравеното през ваканцията.


I1 1

.I1 7.

.I1 6.

.I1 5.

.I1 4.