Природата в риск. Посещение в Природонаучен музей Черни Осъм

Благодарим на екипа на Природонаучен музей - Черни Осъм за поканата да присъстваме на откриването на изложбата "Природата в риск". Изложбата показва екзотични артефакти и илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване вследствие на не регламентирана та търговия с тях.

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

Pr5

Pr6

Pr7

Pr8

Pr9

Pr10

Pr11

Pr12

Pr14

Pr15