В час по Математика

В два последователни дни учениците от 1 клас затвърдяват знанията си за изучените до момента числа с помощта на Монтесори материалите. Г-жа Тодорова представя ново учебно съдържание за действията "Събиране" и "Изваждане" чрез мънистата. Учениците от 3 клас представят числата до 1000 като сбор на единици от различни редове с Монтесори сметалото.

In1

In2

In3

In4

In5

In6

In7

In8

In9