Отново в час по Математика

В час по математика г-жа Тодорова презентира на учениците от първи клас съотношение на количествата с техните символи. Учениците се запознаха с Монтесори числови летви и се научиха как по-лесно да събират и изваждат с тях.

Mt1

Mt2

Mt3

Mt4

Mt5