Математика лесна и интересна

      Математиката е лесна и много интересна и забавна, когато се учи с любознателни деца и добри учители. Един такъв час днес беше реализиран между учениците от първи клас и децата от Подготвителна група на детската градина в с. Орешак. Наред с традиционните забавни задачи г-жа Велина Тодорова презентира с Монтесори числови летви числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях. Децата от градината също поизпитаха нашите ученици.
Реализира се приемственост между двете институции и споделяне на добри практики.