Ден на Земята

                  След приключване с домашните  малките ученици отново се захванаха да чистят и творят- направиха макет на Земята с пластилин, кошчета за разделно събиране на отпадъци и събраха доста отпадъци.

                  Нека всички опазваме училищния двор чист!

333

333 2

333 3

333 4

333 5

333 6

333 7

333 8

333 9

333 10