Иновации в действие Орешак 2

               И днес продължихме с представяне на иновацията ни пред нашите гости с учениците от начален етап и г-жа Елена Шейтанова. Тя презентира съществителното име като част на речта. След това учениците показаха как работят с таблиците за умножение и деление, с работни материали за видове съществителни имена, число на глагола, органи на човешкото тяло. Посетихме красивата махала Баба Стана, училището и параклиса. Разделихме се обогатени с нови идеи за работа и обещание за нови срещи.

T777

T777 1

T777 2

T777 3

T777 4

T777 5

T777 6

T777 7

T777 8

T777 9

T777 10

T777 11

T777 12

T777 13