ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите - I учебен срок, учебна 2020/2021 година

събота 17 октомври 2020 - 00:49:00

Grauch


Графикът е утвърден със Заповед No 1049-19/18.09. 2020 г.
на директора на ОУ „Васил Левски“, с. Орешак

ДИРЕКТОР
Здравка Петрова