Помигни ми, за да успея сам

четвъртък 28 януари 2021 - 03:10:00

„Помогни ми , за да успея сам!” - концепцията, на която се основава обучението в нашата иновативна Монтесори паралелка.

Мария Монтесори- италиански лекар и световно признат педагог.

Д-р Монтесори разкрива система, в която се обучават деца на различна възраст, с цел по-малките да учат от по-големите.

Най-важното за метода Монтесори е, че детето е индивидуално и към него трябва да се подходи по този начин. В нашето училище се цени индивидуалността всяко едно дете.

Материалите, с които учениците работят им помагат да развият важни познавателни способности- децата опипват, разглеждат и опознават предметите, които се намират около тях. Освен това предметите приканват децата да работят, да се концентрират и да изпитват радост от работата си. Средата, в която децата прекарват по-голяма част от времето си е много приятна- топла и уютна, приличаща на дом.

ОУ "Васил Левски" разполага с голям двор и зелената класна стая, които помагат на децата да развият своя физически и интелектуален живот.

Децата се трудят, подобряват концентрацията си, повтарят определени неща и стават все по-добри и добри. Научават се да проявяват емпатия, чувство за социална общност, развиват умения за самостоятелност, трупат увереност да взимат първоначално малки решения и избори, а по-късно и големи такива.

Децата в училище са щастливи.

Нека всички помислим разумно и направим правилният избор за бъдещето на идното поколение!!!