Новини


Стоп на ТОРМОЗА!

вторник 23 февруари 2021 - 09:30:00

Учениците от втори клас с класен ръководител г-жа Велина Тодорова работиха върху проект “Не, на агресията”.[ > ]

Посещение в Къкрина

петък 19 февруари 2021 - 10:35:00

На 19.02.учениците от училището посетиха село Къкрина, обл. Ловея, където е заловен Апостола на Свободата- Васил Левски. Учениците поднесоха венци пред паметника на Апостола, а след това разгледаха къща- музей Къкринско ханче.

Поклон пред Апостола на свободата!

От нас зависи да пазим паметта му чиста и да възпитаваме бъдещото поколение в национална гордост![ > ]

Патронен празник

четвъртък 18 февруари 2021 - 23:55:00

Днес, 18.02., нашето училище отбеляза своя патронен празник. 148 години безсмъртие!

Поклон пред паметника на Апостола в нашето училище и поднасяне на венци и цветя от учениците, децата на ДГ “Незабравка” с. Орешак и Кметство Орешак.[ > ]

Табло

сряда 17 февруари 2021 - 23:55:00

148 години ни делят от онзи страшен миг, в който Васил Левски произнася последните си думи: “Всичко, каквото съм сторил, сторил съм го за народа си”.

Проект група Занимания по интереси с ръководител Анита Енчевска.

Tab1

Tab2[ > ]

З А П О В Е Д

петък 29 януари 2021 - 04:15:00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д

за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.


На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

​1. Допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., като създавам т. 1ж:

„1ж. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището”.

2. Заповедта влиза в сила от 15.02.2021 г.

3. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.[ > ]

Помигни ми, за да успея сам

четвъртък 28 януари 2021 - 03:10:00

„Помогни ми , за да успея сам!” - концепцията, на която се основава обучението в нашата иновативна Монтесори паралелка.

Мария Монтесори- италиански лекар и световно признат педагог.

Д-р Монтесори разкрива система, в която се обучават деца на различна възраст, с цел по-малките да учат от по-големите.

Най-важното за метода Монтесори е, че детето е индивидуално и към него трябва да се подходи по този начин. В нашето училище се цени индивидуалността всяко едно дете.

Материалите, с които учениците работят им помагат да развият важни познавателни способности- децата опипват, разглеждат и опознават предметите, които се намират около тях. Освен това предметите приканват децата да работят, да се концентрират и да изпитват радост от работата си. Средата, в която децата прекарват по-голяма част от времето си е много приятна- топла и уютна, приличаща на дом.

ОУ "Васил Левски" разполага с голям двор и зелената класна стая, които помагат на децата да развият своя физически и интелектуален живот.

Децата се трудят, подобряват концентрацията си, повтарят определени неща и стават все по-добри и добри. Научават се да проявяват емпатия, чувство за социална общност, развиват умения за самостоятелност, трупат увереност да взимат първоначално малки решения и избори, а по-късно и големи такива.

Децата в училище са щастливи.

Нека всички помислим разумно и направим правилният избор за бъдещето на идното поколение!!![ > ]

Покана

сряда 27 януари 2021 - 08:25:00

Pok[ > ]

Бъдни вечер

вторник 26 януари 2021 - 10:50:00

Bv[ > ]

Наградииии

понеделник 25 януари 2021 - 04:35:00

Имаме повод за гордост- първо, второ и трето място за нашите ученици в конкурса за Коледна картичка на Община Троян.

Честито на наградените!

Весели и благословени празници на всички![ > ]

Подаръци ще има за всички от сърце

неделя 24 януари 2021 - 09:50:00

Във връзка с предстоящите Коледни празници ОУ “Васил Левски” с. Орешак ще поздрави всички фирми, институции и лица, които оказаха материална и финансова подкрепа на училището ни, с ръчно изработени свещници и календари.

Нека Новата година бъде за всички вас много здрава, успешна и ползотворна!

Благодарим ви![ > ]

Категории новини