Новини


Зелена класна стая

ОУ “ Васил Левски” откри своята класна стая на открито. Под сянката на старите борови дървета и играта на катеричките нашите ученици могат да провеждат учебните си часове на открито според препоръките на МОН.

Zel1

Zel2

Zel3

Zel4

Zel5

Zel6

Zel7[ > ]

Цветна градинка на първолаците

Parv

Цветна градинка изработена от сръчните ръчички на малките първокласнички в час по Технологии и предприемачество.[ > ]

Награда на Джон Бризби

Friz1

На 2.09.2020 г. за поредна година Джон Бризби награждава даровити и талантливи ученици от Община Троян. От нашето училище с такава награда е удостоена Ана- Мария Маркова. Честито и смело напред и нагоре!

 Friz2[ > ]

Благодарности

Blag1

В навечерието на Новата учебна година е време да изкажем нашите искрени благодарности на хората, оказали ни безвъзмездна помощ за успешен старт. Това са управители на фирми, които с отворено сърце се отзоваха на нашата молба: г-н Пламен Петров (Терра Арт)- стелажи за иновативната класна стая, г-н Тони Радулов - образователни материали, фирма Мултиимпекс- фасадна боя, г-н Петьо Генковски- корнизи и материали, г-н Христо Христов - табелата за Иновативно училище и не на последно място г-жа Марияна Генковска- Кмет на с. Орешак.

Благодарим от все сърце и се радваме, че има такива хора като вас! Бъдете здрави и благословени!

Blag2[ > ]

Покана

Pokana[ > ]

Реновирана беседка в училище

Беседката в училищния ни двор е вече отремонтирана и боядисана в нови свежи цветове. Училищният колектив положи необходимите усилия, за да приведем беседката в приличен за ползване вид.

                

   Renov4                     Renov4   


Молим всички, които посещават училищния двор, за да спортуват или да се разхождат да пазят училищното имущество здраво и да поддържат чистота!

    Renov4              Renov4   [ > ]

Иноватино училище

Inov

За новата учебна 2020/2021 г. са одобрени нови 5 Иновативни училищата, като едно от тях е нашето училище! ОУ “Васил Левски” с. Орешак вече е ИНОВАТИВНО!

Нашето училище е първото в Област Ловеч, което през новата учебна година ще започне обучение на ученици от начален етап по метода Монтесори. Вратите на училището са широко отворени за всички желаещи деца да се обучават при нас![ > ]

ГРАФИК за консултиране на родители и ученици през първия учебен срок, 2020/2021 учебна година

Grafrod

СВАЛИ

Графикът е утвърден със Заповед No 1048-18/18.09.2019 г.
на директора на ОУ „Васил Левски“, с. ОрешакДИРЕКТОР
Здравка Петрова


[ > ]

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите - I учебен срок, учебна 2020/2021 година

Grauch


Графикът е утвърден със Заповед No 1049-19/18.09. 2020 г.
на директора на ОУ „Васил Левски“, с. Орешак

ДИРЕКТОР
Здравка Петрова[ > ]

Седмично разписание дистанционно обучение - 12.06.2020г.

Дистанционно обучение

за учебната 2019-2020 година

актуализиран на 12.06.2020г.

Седмично разписание на часовете I- IV клас за периода 08.06-16.06

Седмично разписание на часовете V-VII клас за периода 08.06-12.06

Седмично разписание на часовете V-VII клас за периода 15.06-19.06

Седмично разписание на часовете V-VII клас за периода 22.06-26.06

Заповед за организация на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение[ > ]

Категории новини